Available in Portuguese, Turkish and Spanish.

My main goal was to explain what accessible publishing is and what it means, to communicate its significance, and to convince publishers to go accessible by signing the Charter for Accessible Publishing of the Accessible Books Consortium. Being actively involved with the issue has made me passionate about it, and I am thrilled to be able to continue working to increase the number of accessible publications. I would like to thank the Chair of IPA’s Inclusive Publishing and Literacy Committee, past president Michiel Kolman, for his invitation to coordinate our efforts in favour of accessibility.

I have come to believe that accessible publishing is something all publishers should and must embrace.

Publishers should embrace accessible publishing because of its moral significance. Books bring us joy, inspiration, and knowledge, and they make us think, imagine, and create. Books are magical, but sadly over 285 million Visually Impaired People (VIPs) worldwide1 have access to less than 10% of published works2. Imagine never having the opportunity to read everything that shaped you to be the person you are now. As publishers we have the moral obligation of allowing everybody to enter this magical world of books, including any person with a visual impairment.

I know many publishers may not see this as a priority. The threats to the core of our business, especially copyright infringement and threats to the freedom to publish, can already be overwhelming enough to worry about something for purely moral reasons. But that is the thing. Accessible publishing is not about charity. It is about doing the right thing, also in terms of our business models. This is why I also say we must embrace it. Accessible publishing is inherent to modern publishing, and I will show it through four compelling reasons.

First, for most types of publications, when born accessible, it is easy and low cost. Thus, books have to be envisioned, from their very conception, in accessible formats. The technology already exists, and it will continue to develop, making it easier and even more affordable for publishers facing greater accessibility barriers. Furthermore, as the industry faces a staggering need of digital transformation, something we have seen in the last two decades and that has become more than obvious during the COVID-19 Pandemic, accessible publishing is a tiny step in the digital path publishers are already taking.

Second, we work hand-in-hand with authors because we want their brilliant ideas to be read. Thus, we have to see the millions of VIPs as a giant pool of potential readers. Through multiple conversation with VIPs, I can assure you that they are willing to create their own personal libraries of the books they love, that they are eager to explore the hundreds of genres and discover the ones they find most fascinating, and that they will invest in their personal growth, in their knowledge, and in their education, because they have not been able to do it before. Basically, by being inclusive, publishers and authors will increase our base of readers.

Third, accessible publishing will also keep publishers competitive in the long term, as ethical consumption habits increase among younger generations3.  Regular customers will remain loyal if they know publishers care about doing the right thing. Publishing is a noble profession, and accessible publishing is a new way to show it.

Finally, If I have not yet convinced any publishers reading this to go accessible, then the European Accessibility Act will. Publishers wanting to participate in the European market after 2025, will also have to provide their publications in accessible formats. And I am sure that similar legal frameworks will be enacted in other parts of the world. Accessible publishing is a reality. We have to start now, and a good way of doing so is by signing the Charter for Accessible Publishing (which you can find in several languages here) and following its eight commitments. I am certain, from my own experience as a publisher, that they are much easier to accomplish than anybody thinks they are, and they will start putting publishers in the right track.

In a nutshell, publishing in accessible formats should not increase costs, and it will allow publishers to enter new markets, stay competitive in the long term, and remain compliant to new inclusive legislations.

Let us break the myths and discover that accessible publishing is inherent to modern publishing. Embracing accessible publishing is the first step. Publishers will then have to focus on increasing the number of works available in accessible formats, helping develop efficient technologies together with experts and key stakeholders, and creating accessible markets for those publications. I look forward to seizing these opportunities.

 

*Post prepared in collaboration with Benjamin Curley

 

1 – “Global Data on Visual Impairments 2010”, World Health Organization, https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf?ua=1

2 – “Marrakesh Treaty”, World Blind Union https://worldblindunion.org/programs/marrakesh-treaty/ 

3 – ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies, https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies, November 2018.

 

Erişilebilir Yayıncılığı Kucaklamak

Son dört yıl boyunca, Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin Başkan Yardımcısı ve sonra Başkanı olarak dünyada kitap endüstrisinin kilit paydaşlarıyla konuşarak ve IPA’nın bu önemli konuya bağlılığı hakkında pek çok dinleyiciye hitap ederek erişilebilir yayıncılığı tanıttım. Başlıca hedefim, erişilebilir yayıncılığın ne olduğunu ve ne anlama geldiğini açıklamak, önemini iletmek ve yayıncıları Erişilebilir Kitaplar Konsorsiyumunun (https://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/) Erişilebilir Yayıncılık Bildirgesini imzalayarak erişilebilir olmaya ikna etmekti. Konuya aktif şekilde dahil olmuş olmak beni tutkulu yaptı ve erişilebilir yayınların sayısını artırmaya yönelik çalışmaya devam edebilmekten heyecan duyuyorum. IPA’nın Kapsayıcı Yayıncılık ve Okuryazarlık Komitesi Başkanı, önceki Başkan Michiel Kolman’a, erişilebilirlikten yana çabalarımızı koordine etme davetinden dolayı teşekkür etmek isterim.

Erişilebilir yayıncılığın, bütün yayıncıların kucaklaması gereken ve kucaklamak zorunda olduğu bir şey olduğuna inanır oldum.

Yayıncılar, erişilebilir yayıncılığı ahlaki öneminden dolayı kucaklamalılar. Kitaplar bize neşe, ilham ve bilgi getirirler ve düşünmemizi, hayal etmemizi ve yaratmamızı sağlarlar. Kitaplar büyülüdür, fakat üzücü olan şu ki, dünyadaki 285 milyondan fazla Görme Engelli Kişi’nin (VIP)1 yayımlanmış eserlerin %10’undan azına erişimi var2. Şu anda olduğunuz kişi olmanızda sizi şekillendiren her şeyi okuma fırsatına asla sahip olmadığınızı hayal edin. Yayıncılar olarak, görme engeli bulunan herhangi biri dahil herkesin, kitapların bu büyülü dünyasına girmesine imkan vermek gibi ahlaki bir yükümlülüğümüz var.

Pek çok yayıncının bunu bir öncelik olarak görmeyebileceğini biliyorum. İşimizin özüne yönelik tehditler, özellikle telif hakları ihlalleri ve yayınlama özgürlüğüne yönelik tehditler, bir şey hakkında salt ahlaki sebeplerden dolayı endişe duymak için zaten yeterince bunaltıcı olabiliyor. Fakat mesele bu. Erişilebilir yayıncılık hayırseverlikle ilgili değil. Bu, doğru şeyi yapmak. Ve iş modellerimiz açısından da böyle. Bu nedenle kucaklamak zorunda olduğumuzu da söylüyorum. Erişilebilir yayıncılık çağdaş yayıncılığın doğasında var ve bunu dört kuvvetli gerekçeyle göstereceğim.

İlk olarak, çoğu tür yayın için, erişilebilir doğduklarında, bunu yapmak kolaydır ve maliyeti düşüktür. Bu nedenle kitaplar, daha düşünce aşamasından itibaren erişilebilir formatlarda öngörülmeli. Teknoloji zaten var ve gelişmeye devam edecek, daha büyük erişilebilirlik bariyerleriyle karşı karşıya olan yayıncılar için işi gittikçe daha kolay ve daha da ekonomik yapacak. Dahası, endüstri, sarsıcı bir dijital dönüşüm ihtiyacıyla karşı karşıya kaldıkça, ki bu son yirmi yıldır gördüğümüz ve COVID-19 pandemisi sırasında artık çok bariz hale gelen bir şey; erişilebilir yayıncılık, yayıncıların zaten gittikleri dijital yolda minik bir adım.

İkinci olarak, yazarlarla el ele çalışıyoruz çünkü onların muhteşem fikirlerinin okunmasını istiyoruz. Bu nedenle, milyonlarca VIP’yi de dev bir potansiyel okur havuzu olarak görmemiz gerekir. VIP’lerle yaptığım pek çok görüşmeden sonra sizi temin ederim ki, sevdikleri kitaplardan kendi kişisel kütüphanelerini oluşturmak, yüzlerce janrı keşfetmek ve en çok etkilendiklerini bulmak istiyorlar; kişisel gelişimlerine, bilgilerine ve eğitimlerine yatırım yapacaklar çünkü bunu daha önce yapamadılar. Esasında, yayıncılar ve yazarlar kapsayıcı olarak okur tabanımızı çoğaltacaklar.

Üçüncü olarak, uzun vadede, daha genç nesiller arasında etik tüketim alışkanlıkları arttıkça, erişilebilir yayıncılık yayıncıları rekabetçi de tutacaktır3. Düzenli müşteriler, yayıncıların doğru şeyi yapmaya özen gösterdiklerini bilirlerse sadık kalacaklardır. Yayıncılık asil bir meslek ve erişilebilir yayıncılık bunu göstermenin yeni bir yolu.

Son olarak, eğer bunu okuyan herhangi bir yayıncıyı hala erişilebilir olmaya ikna etmediysem, Avrupa Erişilebilirlik Kanunu bunu yapacaktır. 2025’ten sonra Avrupa pazarında yer almak isteyen yayıncıların yayınlarını erişilebilir formatlarda da sunmaları gerekecek. Ve eminim ki benzer yasal yapılar dünyanın diğer kısımlarında da yürürlüğe girecektir. Erişilebilir yayıncılık bir gerçek. Şimdi başlamamız lazım ve bunu yapmanın iyi bir yolu Erişilebilir Yayıncılık Bildirgesini imzalamak (burada (https://www.accessiblebooksconsortium.org/publishing/en/index.html) birkaç dilde bulabilirsiniz) ve sekiz taahhüdüne uymak. Yayıncı olarak kendi deneyimimden dolayı şundan eminim, başarılması düşünüldüğünden çok daha kolay ve yayıncıları doğru yola koymaya başlayacaktır.

Kısacası, erişilebilir formatlarda yayıncılık maliyetleri artırmayacaktır, yayıncıların yeni pazarlara girmelerine ve uzun vadede rekabetçi kalmalarına olanak sağlayacaktır ve yeni kapsayıcı yasalara uyumlu kalacaktır.

Mitleri yıkalım ve erişilebilir yayıncılığın modern yayıncılığın doğasında olduğunu keşfedelim. Erişilebilir yayıncılığı kucaklamak ilk adım. Sonrasında yayıncıların erişilebilir formatlarda bulunabilen eserlerin sayısını artırmaya odaklanmaları, uzmanlarla ve kilit paydaşlarla birlikte etkin teknolojiler geliştirmeye yardım etmeleri ve o yayınlar için erişilebilir pazarlar yaratmaları gerekecek. Bu fırsatların değerlendirilmesini sabırsızlıkla bekliyorum.

 

*Yazı, Benjamin Curley ile birlikte hazırlanmıştır.

 

Hugo Setzer: Meksikalı yayınevi Manual Moderno’nun CEO’su, Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA eski Başkanı.

 

1 “Görme Engelleri üzerine Küresel Veri 2010”, Dünya Sağlık Örgütü, https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf?ua=1

2 “Marakeş Anlaşması”, Dünya Körler Birliği https://worldblindunion.org/programs/marrakesh-treaty/

3 ‘Doğru Gen’: Z Kuşağı ve şirketler için çıkarımlar, https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies, Kasım 2018.

 

Adoptando la Edición Accesible

Durante los últimos cuatro años, como vicepresidente y luego presidente de la Unión Internacional de Editores (IPA, por sus siglas en inglés), promoví la edición accesible en todo el mundo, hablando con los principales actores de la industria del libro y dirigiéndome a múltiples audiencias sobre el compromiso de la IPA con este importante asunto. Mi principal objetivo fue explicar qué es y qué significa la edición accesible, comunicar su importancia, y convencer a los editores a que se inclinaran por la accesibilidad, firmando la Carta de la Edición Accesible del Consorcio de Libros Accesibles. Me he apasionado por el tema, y estoy encantado de poder seguir trabajando para aumentar el número de publicaciones accesibles. Quiero agradecer al presidente del Comité de Edición Inclusiva y Alfabetización de la IPA, el expresidente Michiel Kolman, por su invitación para coordinar nuestros esfuerzos en favor de la accesibilidad.

He llegado a la conclusión de que la edición accesible es algo que todos los editores deberían y deben adoptar.

Los editores deberían adoptar la edición accesible por su importancia moral. Los libros nos aportan alegría, inspiración y conocimiento, y nos hacen pensar, imaginar y crear. Los libros son mágicos, pero lamentablemente más de 285 millones de personas con discapacidad visual (VIPs) en todo el mundo1 tienen acceso a menos del 10% de las obras publicadas2. Imagine no tener nunca la oportunidad de leer todo lo que le ha formado para ser la persona que es ahora. Como editores, tenemos la obligación moral de permitir que todo el mundo acceda al mundo mágico de los libros.

Sé que muchos editores podrían considerar que esto no es prioritario. Las amenazas que se ciernen sobre el núcleo de nuestro negocio, en especial la violación de los derechos de autor y las amenazas a la libertad de publicación, pueden ser ya lo suficientemente abrumadoras como para preocuparse por algo meramente moral. Pero justo ese es el punto. La edición accesible no es una cuestión de caridad, pues se trata de hacer lo correcto, también en cuanto a nuestros modelos de negocio. Por eso también digo que debemos adoptarla. La edición accesible es inherente a la edición moderna, y lo demostraré con cuatro razones de peso.

En primer lugar, si se hace desde un inicio, para la mayoría de las publicaciones es fácil y de bajo costo hacerlas accesibles. Es decir, los libros tienen que ser concebidos en estos formatos desde el principio. La tecnología para ello ya existe, y seguirá desarrollándose para facilitar y hacer más asequible la transición a la accesibilidad para todo tipo de publicaciones. Además, ante la imperante necesidad de transformación digital, algo con lo que se enfrenta la industria desde las últimas dos décadas, y que se ha hecho más que evidente durante la pandemia de COVID-19, la edición accesible es un pequeño paso en el camino digital que los editores ya están tomando.

En segundo lugar, trabajamos codo a codo con los autores, porque queremos que sus brillantes ideas se lean. Por lo tanto, tenemos que ver a los millones de personas con discapacidad visual como un gigantesco grupo de potenciales lectores. A través de múltiples conversaciones con ellos, puedo asegurar que están dispuestos a crear sus propias bibliotecas personales con sus libros favoritos, que están ansiosos por explorar los cientos de géneros en los que publicamos y descubrir los que les resultan más fascinantes, y que invertirán en su crecimiento personal, en su conocimiento y en su educación, porque nunca antes han podido hacerlo. Básicamente, al ser inclusivos, los editores y autores aumentaremos nuestra base de lectores.

En tercer lugar, la edición accesible también nos mantendrá competitivos a largo plazo, ya que los hábitos de consumo ético aumentan entre las generaciones más jóvenes3. Los clientes habituales se mantendrán fieles si saben que las editoriales se preocupan por hacer lo correcto. Editar es una profesión noble, y la edición accesible es una nueva forma de demostrarlo.

Por último, si no he podido convencer a ningún editor de sumarse al esfuerzo accesible, estoy seguro que la Ley Europea de Accesibilidad sí lo hará, pues cualquier editor que quiera participar en el mercado europeo a partir de 2025 también tendrá que ofrecer sus publicaciones en formatos accesibles. Estoy seguro de que se promulgarán marcos legales similares en otras partes del mundo. La publicación accesible es una realidad. Tenemos que empezar ya, y una buena manera de hacerlo es firmando la Carta de la Edición Accesible (que se puede encontrar en varios idiomas aquí) y siguiendo sus ocho compromisos. Estoy seguro, por mi propia experiencia como editor, de que son mucho más fáciles de cumplir de lo que se piensa, y empezarán a poner a los editores en el camino correcto.

En conclusión, publicar en formatos accesibles no debería aumentar costos, y permitirá que las editoriales entren a nuevos mercados, sigan siendo competitivas a largo plazo y cumplan con las nuevas legislaciones inclusivas.

Rompamos los mitos y descubramos que la edición accesible es inherente a la edición moderna. Aceptar este hecho es el primer paso, pues los editores tendrán que ocuparse en aumentar el número de obras disponibles en formatos accesibles, ayudar a desarrollar tecnologías accesibles junto con expertos y aliados, y crear mercados accesibles para esas publicaciones. Me emociona que podamos aprovechar como gremio estas oportunidades.

*Escrito en colaboración con Benjamin Curley

1 – “Global Data on Visual Impairments 2010”, World Health Organization, https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf?ua=1

2 – “Marrakesh Treaty”, World Blind Union https://worldblindunion.org/programs/marrakesh-treaty/ 

3 – ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies, https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies, November 2018.